knisperboek.nl

Unieke Babykado"s

CE-richtlijn

Alle speelgoed dat in Europa op de markt wordt gebracht moet voldoen aan de speelgoedrichtlijn oftewel de Europese richtlijn 88/378/EEG. Dit is een zogenaamde CE-richtlijn

De grondgedachte achter een CE-richtlijn is dat vrij verkeer van goederen - in dit geval speelgoed - mogelijk moet zijn binnen de EEG. Men heeft dit gedaan door het afspreken van een aantal veiligheids- en gezondheidseisen. Deze eisen gelden voor alle landen die meedoen aan de EEG. Individuele lidstaten mogen dus geen eigen eisen meer stellen. Dit wordt gezien als een handelsbelemmering en dat is niet toegestaan. De fabrikant (of importeur) is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het speelgoed dat in Europa op de markt wordt gebracht.

Yourkidding

De veiligheids- en gezondheidseisen van de producten van Yourkidding zijn getest door Toylab.

Zij hebben de kritische eigenschappen van de producten bepaald en vastgesteld welke EN-normen van toepassing zijn. Hierbij is gekeken naar welke eisen uit de EN-normen belangrijk zijn voor de veiligheid van de producten.

Voor de producten van Yourkidding zijn de volgende EN-normen van toepassing:
EN 71-1: 2005 veiligheid van speelgoed - mechanische en materiele eigenschappen
EN 71-2: 2003 veiligheid van speelgoed - ontvlambaarheid
EN 71-3: 1995 veiligheid van speelgoed - migratie van elementen

Vervolgens hebben ze de vereiste testen uitgevoerd om de EN-normen te testen. De producten van Yourkidding voldoen aan de overige EN-normen.

De producten van Yourkidding zijn positief uit alle testen gekomen. Dit betekend dat de producten geen giftige stoffen bevatten, er geen stikkingsgevaar is en het naaiwerk niet los komt bij testen. Op basis hiervan is de CE-markering afgegeven op de producten van Yourkidding.